Pl Gb

Kontakt

Formularz kontaktowy

"Bionanopark" sp. z o.o.

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

tel. (042) 280 76 76

fax: (042) 684 50 00

e-mail: biuro@bionanopark.pl

 

Zarząd:

Sekretariat

42 280 76 76

biuro@bionanopark.pl

Biuro Zarządu:

Dyrektor Biura Zarządu

42 280 76 76

k.grzywaczewski@bionanopark.pl

Specjalista ds. projektów

42 280 76 82

m.glowacka@bionanopark.pl

Specjalista ds. jakości

42 280 76 69

a.michalska@bionanopark.pl    

Obsługa zamówień publicznych

696 459 386

przetargi@bionanopark.pl

Dział Administrowania Majątkiem:

42 280 76 57

 

Inkubator „Bionanoparku”

42 280 76 58

inkubator@bionanopark.pl

Dyrektor Działu Administrowania Majątkiem

539 335 506

j.lakomski@bionanopark.pl

Administrator nieruchomości

603 190 068

piotr.rydzewski@mzarzadca.pl

Dział Rozwoju Biznesu:

42 276 76 66

 

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu

515 704 912

a.berut@bionanopark.pl

Manager ds. Marketingu

42 280 76 67

j.jagas@bionanopark.pl

Kontakt dla mediów

539 335 502

media@bionanopark.pl

Specjalista ds. Rozwoju Biznesu

500 032 642

a.dominiak@bionanopark.pl

Dział Księgowości

42 280 76 62

s.komala-kowalewska@bionanopark.pl

Dział Kadr

42 280 76 50

a.peska@bionanopark.pl

Laboratoria:

Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej

42 280 76 56

a.biskup@bionanopark.pl

Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów

42 280 76 78

m.skorzepa@bionanopark.pl

Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej

42 280 76 78

m.skorzepa@bionanopark.pl

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych

42 280 76 73

implanty@bionanopark.pl

Laboratorium Autentykacji Produktów

42 280 76 91/92

lap@bionanopark.pl

Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

42 280 76 84

lbieo@bionanopark.pl

Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i

Laboratorium Biotechnologiczne

42 280 75 40

lms@bionanopark.pl

lb@bionanopark.pl

Laboratorium Symulacji Molekularnych

42 280 75 35

j.saramak@bionanopark.pl

Portiernia budynek A, B

42 280 76 79

 

Portiernia budynek C (BNP+)

42 280 76 90

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182 tekst jednolity) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Bionanopark" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez "Bionanopark" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116 w celu nawiązania kontaktu zwrotnego, 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5. "Bionanopark" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, informuje, że uzyskane od Pani/Pana dane osobowych są wymagane do realizacji usługi obsługi klienta.”